Abraham J. Henden
b. 1818, d. 1898
Oline M. Hopland
b. 1831, d. 1910
Anne A. Henden
b. 1852, d. 1915
Anders R. Myrold
b. 1856, d. 1933
Mons A. Henden
b. 1882, d. 1919
Ragna A. Myrold
b. 1888, d. 1934
Absalon A. Henden Indre
b. 1877, d. 1947
Agnar A. Henden
b. 1912, d. 1996
Signe Førde
b. 1917, d. 1955
Ragna G. A. Henden
John F. Kvamme
b. 1934, d. 1999
John A. Kvamme
Anna Jørdre
Camilla Jørdre Kvamme
Ingrid Jørdre Kvamme
Thomas Jørdre Kvamme
Ole F. C. Kvamme
Anne M. Kvamme
Aksel O. A. Henden
b. 1939, d. 1995
Olav A. Henden
Ruth Dale
Signe-Andrea O. Henden
Håkon Nesse
Andrea-Marie Henden
Øystein Sande
Leon Henden
Olav Sande Henden
Ingvill O. Henden
Olav S. Hammarsland
Lars G. Hammarsland
Jan I. Hammarsland
Edmund A. O. Henden
Connie Kirsborg Henden
Patrick Kirsborg Henden
Victor Kirsborg Henden
Annette O. Henden
Kevin Maguire
Sunniva Henden
Solveig M. J. Matre
Wenche J. A. Henden
Paul M. Skrede
Silje E. Skrede
Pål-Andre Skrede
Vegar Skrede
Anders K. A. Henden
b. 1914, d. 1998
Freddy Henden
Marita Henden
Herr (?) Rugsveen
Rune Henden
Arnfred A. Henden
b. 1917, d. 1919
Arnfred A. Henden
Johanne K. Bøstrand
Arild A. Henden
Gjertrud Ofstad
Silje Ofstad Henden
Arne Ofstad Henden
Randi A. A. Henden
Bjørn J. Frantzvåg
Torill K. Frantzvåg
Øyvind Karlsmoen
Elise Frantzvåg Karlsmoen
Jakob Frantzvåg Karlsmoen
Erland Frantzvåg Karlsmoen
Elin Henden Frantzvåg
Tor Gjerrestad
Vilde Frantzvåg Gjerrestad
Kari A. A. Henden
Ottar L. Sathre
Frank Sathre
Marita Sathre
Jostein Årskog
Karina Henden Årskog
Arthur A. Henden
b. 1922, d. 1985
Benny A. H. Espeseth
Arve H. Henden
Sissel Benjaminson
Connie M. Henden
Harald Osland
Kine Osland
Synne Osland
Flora A. Myrold
Anna A. Myrold
b. 1891, d. 1975
Teoline A. Myrold
b. 1894, d. 1926
Abraham J. Henden Øvre
b. 1893, d. 1986
Johanne A. Henden
b. 1923, d. 1991
Rolf Sølvberg
b. 1918, d. 1996
Abraham A. R. Sølvberg
Helene Hilde
Christian Sølvberg
Cathrine Sølvberg
Johannes Sølvberg
Agnes A. Myrold
b. 1898, d. 1983
Johan Granli
Anne B. Christoffersen
Odd M. Sæterøy
Hilde Sæterøy
Stein M. Sæterøy
Nyoman Surtikanti
Gunnar Elstad
Jostein C. Elstad
Harald Christoffersen
Anny Larsen
Terje Christoffersen
Kristin Solberg
Øyvin K. Solberg
Hanna Christoffersen
Ola Christoffersen
Knut Christoffersen
Nina Sater
Sondre Christoffersen
Oda Christoffersen
Herlaug Christoffersen
b. 1926, d. 1986
Audun Christoffersen
Kitty Pettersen
Endre Christoffersen
Laila Olsen
Kristin Olsen
Katrine Olsen
Karine Olsen
Rune Christoffersen
Ann-Britt Fjorbakk
Roger Christoffersen
Anette Christoffersen
Vegard Christoffersen
Dag Christoffersen
b. 1962, d. 1964
Dagfinn Christoffersen
Marie A. Henden
b. 1854, d. 1930
Anders P. Hammer
b. 1849, d. 1931
Per A. Hammer
b. 1879, d. 1908
Abraham A. Hammer
b. 1880, d. 1910
Anders M. A. Hammer
b. 1882, d. 1883
Jakob A. Hammer
b. 1886, d. 1970
Berte J. H. Rand
b. 1890, d. 1924
Marie J. Hammer
b. 1915, d. 1995
Ingvald Rygg
b. 1903, d. 1973
Magnar J. Rygg
b. 1948, d. 2000
Marit Larsen
Idunn Rygg
Håvard Røed
Mats Røed
Marie Rygg Røed
Berit I. Rygg
Gunnar Hestenes
Ingvill Hestenes
Synnøve M. Hestenes
Per A. J. Hammer
b. 1917, d. 1997
Maria P. Skrede
Borgny Hammer
Ivar Vaage
Gorte Vaage
Per Vaage
Magny Hammer
Nagel Henriques
Mona Henriques
Jakob Hammer
Venche Stien
Monika Hammer
Petter Hammer
Anders J. Hammer
Kristina Hammer
Ola A. Hopland
Reidun Hopland
Artur Honningsvåg
Birger Hopland
Jarle Hopland
Arvid Hopland
Kirsti Garlid
Bård Hopland
Oddvar Hopland
Torild Hopland
Elmer Hopland
Gerd Hopland
Inge Bryndestad
Roger Hopland
Håkon Hammer
Bjørg Skrede
Jarle Hammer
Jorunn (?)
Gry Hammer
Kirsti (?)
Silje Hammer
Asbjørn Hammer
Elisabet (?)
Tomas Hammer
Maria M. Rygg
b. 1899, d. 1964
Martin J. Hammer
Jan M. Hammer
b. 1954, d. 2006
Bjarne Hammer
Einar I. Hammer
b. 1932, d. 2000
Anny Johanneson
Irene Hammer
Yngve Carlson
Terje Hammer
Marit Hågenson
Grø Hammer
Berta J. Hammer
Sven-Inge Kårtveit
Kjell R. Kårtveit
Olav Kårtveit
b. say 1940, d. 2000
Stig-Øyvind Kårtveit
Rakel M. A. Hammer
b. 1890, d. 1958
Ola A. Hammer
b. 1893, d. 1894
Jon A. Henden
b. 1857, d. 1919
Samuline P. Hjelmeland
b. 1858, d. 1916
Olina J. Henden
b. 1887, d. 1977
Anders M. Henden Øvre
b. 1890, d. 1977
Borghild Henden
b. 1920, d. 1921
Borghild S. Henden
b. 1922, d. 1994
Idun Henden
Issam Al Hajjam
Magnus M. A. Henden
b. 1923, d. 1994
Marcelle Ohnstad
Anders E. Henden
Martin I. Henden
Geir O. Henden
Anbjørg Nornes
Øyvind Henden
Thale Henden
Åsne Henden
Jostein A. Henden
Gunnlaug Rørlien
Johan R. Henden
Anne B. Hjerpbakk
Amund Henden Hjerpbakk
Guro Henden Hjerpbakk
Ingvild Henden
Håkon F. Håker
Gaute Håker
Marte Håker
Ingrid Håker
Ingebrigt Håker
Eline Håker
Oddbjørg Henden
Magnhild Henden
Arild Sulen
Mildrid Henden
Magnus Sulen
Eivind Sulen
Signe A. Henden
b. 1926, d. 2000
Arne O. Skaarseth
b. 1929, d. 2001
Anne A. Skaarseth
Bjørn F. Rørvik
Marie Skaarseth Rørvik
Erling Skaarseth Rørvik
Tone Skaarseth Rørvik
Ole A. Skaarseth
Nina Granum
Emilie Skaarseth
Helge A. Skaarseth
Hilde J. Øyan
Simen Øyan Skaarseth
Synne A. Øyan Skaarseth
Einar Henden
b. 1932, d. 1988
Jorunn J. Strand
Kari Henden
Brite J. Henden
b. 1888, d. 1942
Thaleanus A. M. Rye
b. 1886, d. 1966
Torbjørg B. T. Henden
b. 1921, d. 1989
Harald Johnsen
Brit S. Johnsen
Tore Bjørnbet
Sondre T. Bjørnbet
Siri T. Bjørnbet
Torkel T. Bjørnbet
Marit E. Johnsen
Borghild M. T. Henden
b. 1922, d. 2007
Kjell Ø. Alsaker
b. 1920, d. 1995
Thoralf R. Alsaker
Annlaug I. P. Hildenes
Brit J. T. Alsaker
Kristen P. T. Alsaker
Inge H. Alsaker
Eva Albertsen
Ketil I. A. Alsaker
Solveig J. T. Rye
b. 1925, d. 1958
Mons K. J. T. Rye
b. 1928, d. 1948
Abraham J. Henden
b. 1890, d. 1964
Gjertrud K. T. Lote
b. 1888, d. 1966
Jon S. A. Henden
b. 1924, d. circa 1991
Maria O. Henden
b. 1938, d. circa 2004
Gunn Henden
Rune Hoseth
Arve Henden
Vigdis Loftesnes
Sigfrid A. Henden
Torleif A. Henden
b. 1928, d. 1995
Erling A. Henden
b. 1931, d. 1987
Petter M. J. Henden
b. 1892, d. 1989
Kirsti B. J. Henden
b. 1903, d. 1989
Jon Henden
b. 1928, d. 2007
Randi G. Johansen
Kristin Henden
Torgeir Leivdal
Aslak Leivdal
Hallvard Leivdal
Gaute Kristensen
Gunnar P. Henden
Hilde Jørgensen
Jenny Henden
Tomas Henden
Iben Henden
Solveig P. Henden
b. 1930, d. 2012
Erling S. H. Borck
Henning Å. H. Ladehaug
b. 1955, d. 1997
Anne G. Smestad
Sylvi K. Ladehaug
Jon E. Ladehaug
b. 1930, d. 1977
Brit E. Ladehaug
James L. Dean
Sonja Ladehaug
Jostein L. Dean
Endre B. Ladehaug
Britt K. Naustdal
Oda K. Ladehaug
Jon V. Ladehaug
Ingrid S. Ladehaug
Jarle O. P. Henden
Marie Aukland
Pål F. Henden
Irene Sande
Amalie Sande Henden
Helene Sande Henden
Petter Sande Henden
Ari H. Henden
b. 1965, d. 2004
Kjetil Henden
Wenche Vikne
Malin Vikne Henden
Synne Vikne Henden
Oddbjørn P. Heinum
Sigvor Steinnes
Gislaug Heinum
Rasmus Henden
Sølvy M. Henden
Aislinn E. Henden
Jo Heinum
Hildegunn Heinum
Jon A. J. Henden
b. 1894, d. 1976
Kristina J. Dærgafjell
b. 1890, d. 1958
Solvor B. Henden
Einar Øveraas
b. 1930, d. 1972
Gudrun K. Øveraas
Morten Hustad
Ådne Hustad Øveraas
Kjell O. Olsen
Kristoffer Olsen Øveraas
Jørgen Olsen Øveraas
Einar Olsen Øveraas
Jorn Øveraas
Grethe Jenssen
Guri S. Øveraas
Jens A. Øveraas
Hilde Fonn
Olav Guldberg
Anna J. Henden
b. 1896, d. 1982
Maria J. Henden
b. 1898, d. 1967
Anfinn A. Henden Indre
b. 1898, d. 1970
Bjørg Henden
Vigleik Bergset
Reidun-Marit Bergset
Rasmus B. Brynestad
Daniel Brynestad
Maria Brynestad
Ragnvald A. Bergset
Jorunn Skrede
Bjarte Bergset
Malin Bergset
Ingunn Bergset
Ståle-Eivind Bergset
Linda-Kristin Hopland
Lene Hopland Bergset
Sara Hopland Bergset
Siv-Elin Bergset
Frank Jakobsen
Kristian Bergset Jakobsen
Vegard Bergset Jakobsen
Signy Henden
b. 1933, d. 1934
Anders S. Henden
b. 1935, d. 1981
Magnhild Tonning
Unn Henden
Gunnar A. Næss
Jørgen Henden
Magnus Henden
Audun Henden
Mari-Janne A. Henden
Svein Rand
Anna Henden Rand
Jan Henden Rand
Jon S. Henden
b. 1936, d. 1991
Signy Henden
Harald Rustlie
Anne-Marie Rustlie
Paul Collins
Jack-Arne Collins
Luci-Ann Collins
Jan B. Henden
b. 1941, d. 2004
Gerd M. Solheim
Gisle R. Henden
Grete M. Johannesen
Merete Henden
Pål Hoff
Pernille Henden Hoff
Asgeir Henden
Anita Kvalheim
Silje Kvalheim Henden
Hege Kvalheim Henden
Mari Kvalheim Henden
Serine J. Henden
b. 1900, d. 1901
Magdeli A. Henden
b. 1858, d. 1955
Jakob O. Apalset
b. 1848, d. 1931
Rakel J. Apalset
b. 1882, d. 1961
Ola J. Apalset
b. 1884, d. 1962
Oline J. Apalset
b. 1885, d. 1938
Mathias J. J. Vereide
b. 1883, d. 1974
Malena G. M. Vereide
Ludvig Ludvigsen
Olaug Ludvigsdatter
Morten Berg
Ingvild Berg
Ole M. Berg
Kristian Berg
Einar Ludvigsen
Brit Gautesund
Heidi Ludvigsen
Hege Ludvigsen
Leif Ludvigsen
Jon M. Vereide
b. 1915, d. 1990
Klara R. Fjellestad
b. 1915, d. 1994
Oddny J. Vereide
b. 1951, d. 1973
Magne J. Vereide
Astrid M. Vereide
b. 1919, d. 1992
Jakob M. Vereide
b. 1921, d. 1955
Ragna M. Vereide
b. 1923, d. 2007
Anna J. Apalset
b. 1889, d. 1947
Ragna J. Apalset
b. 1892, d. 1961
Abraham J. Apalset
b. 1894, d. 1976
Alfred T. J. Apalset
b. 1897, d. 1977
Malene I. K. Vereide
b. 1910, d. 1997
Jakob A. Apalset
b. 1941, d. 1998
Asbjørg N. Killingbergtrø
Ellen M. J. Apalset
Pétur B. Juliusson
Asbjørg Pétursdottir
Oddrun Pétursdottir
Eir Pétursdottir
Ola J. Apalset
Astrid J. Apalset
Knut Vassbø
Malene Apalset Vassbø
Viljen Apalset Vassbø
Åshild J. Apalset
Kristen I. Apalset
Liv K. Asplund
Ingrid K. Apalset
Stein E. H. Brandser
Margret K. Apalset
Jenny M. J. Apalset
b. 1900, d. 1981
Mons A. Henden
b. 1861, d. before 1900
Abraham A. Henden
b. 1863, d. 1919
Gurine H. Vangsnes
b. 1867, d. circa 1947
Ole A. Henden
b. 1868, d. 1937
Oline E. Vik
b. 1875, d. 1914
Alma O. Henden
b. 1902, d. 1998
Clarence L. Stewart Jr.
b. 1903, d. 1972
Melvin H. Stewart
b. 1929, d. 1983
Loraine E. Zempel
b. 1930, d. 2015
Lynn M. Stewart
Robert Malinski
Daniel E. Malinski
Pam Lanuza
Kaelyn D. Malinski
Penelope G. Malinski
Karen B. Malinski
Rob Drzewiecki
Abbie L. Drzewiecki
Ron Call
Betty Stewart
b. 1931, d. 2009
Charles E. Zanzig
b. 1926, d. 2015
Barbara J. Zanzig
Paul L. Hoefling
David S. Zanzig
Carol E. Vanek
Jeremy A. Zanzig
Anna G. Dennison
Rebecca J. Zanzig
James Bielman
Jennifer L. Zanzig
Jeannette L. Zanzig
Darrell J. Hook
Lee Stewart
b. 1935, d. 2003
Loida Huebner
Pamela K. Stewart
John V. Ott
Audrey A. Ott
Drew M. Douglas
Dustin L. Ott
Scott L. Stewart
Kelly Sausman
Todd A. Stewart
Adrienne Lamb
Amanda N. Stewart
Trenton S. Stewart
Colton J. Stewart
Peyton K. Stewart
George K. Stewart
Donna J. Kassner
Karl Stewart
Bonnie Bergh
Kallee A. Stewart
Bertha E. Henden
b. 1904, d. 1973
Clarence S. Rosetter
b. 1905, d. 1992
Richard D. Rosetter
b. 1936, d. 2014
Joan E. Symons
Luann M. Rosetter
David R. Rosetter
Laumatafiafia Tafaoa
Keegan Rosetter
Keene Rosetter
Verna K. Rosetter
Howard S. Patrick
Paul L. Rosetter
Donna J. Mason
Muriel T. Henden
b. 1908, d. 1910
Melvin O. A. Henden
b. 1912, d. 1998
Helen G. Owen
b. 1912, d. 1993
Ava Voycheck
b. 1914, d. 1996
Subject
Daughter
Son
Spouse